Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANKETA pro občany Hostivaře

22. 1. 2008

ANKETA

Vaše jméno[1]

Podpis

Vaše ulice a č.p.

Kontakt (email nebo tel)

 

 

                                         

 

1.       Chcete aby úprava vozovky v naší oblasti měla za cíl zdůraznit ráz obytné zóny a vypadala podobně jako je např. obytná zóna v Petrovicích v ulici Edisonova nebo oblast Na Kozinci v Horních Mecholupech?

ANO                      NE                   NEVIM

Poznámka:

2.       Chcete zachovat stávající značku zákaz vjezdu do naší oblasti?

ANO mimo dopravní obsluhy                      NE                   NEVÍM

Poznámka:

3.       Chcete aby vaše ulice byla jednosměrná?*

ANO – směr nahoru resp.  proti proudu Botiče  ANO – směr dolů resp. po proudu Botiče   NE       NEVÍM

Poznámka:

4.       Přejete si ve Vaší ulici zpomalovací práh (jedná se o stavební zpomalovací práh – navýšení vozovky)?*

ANO                      NE                   NEVIM

Poznámka:

5.       Vadil by vám takový zpomalovací práh přímo před vaším domem?*

ANO                      NE                   NEVÍM            

Poznámka:

6.       Chcete vytvoření parkovacího stání  s neomezeným parkováním (tj. pro kohokoli) na úkor zeleného pásu mezi ulicí a chodníkem?*

ANO                       NE                   NEVÍM             V případě že nemáte zelený pás u domu, použijte pro odpověď  Poznámku

Poznámka:

7.       Uvítali byste vytvoření parkovacího stání před vaším domem na ulici jako bílé pruhy-kříž na vozovce?*

ANO                       NE                   NEVÍM             V případě, že nelze použít tuto variantu, použijte pro odpověď Poznámku

Poznámka:

8.       Chcete aby se úprava vozovky PODLE TOHOTO projektu se všemi úskalími shora uvedenými ve vaší ulici a okolí v létě 2008 vůbec prováděla?

ANO                       NE                   NEVÍM

Poznámka:

9.       Uvítali byste malé dětské hřiště v ulici U Břehu u zábran u domu č. 39 – v zaslepené části ulice, v zátočině?

ANO                      NE                   NEVÍM                         Počet dětí 0-16 let  ve vaší domácnosti: ……………..

Poznámka:[1]. Bez vyplnění adresy, jména  a podpisu neodevzdávejte - výsledek nelze zahrnout.  V případě že chcete dostávat informace o dění v Hostivaři, napište svůj email nebo telefon, jinak nevyplňujte. Podpisem ankety dáváte souhlas s použitím vašich odpovědí při jednání v souvislosti s projektem a výstavbou v Hostivaři. Vaše osobní údaje nebudou použity žádnou třetí stranou a o.s. dodržuje ve všech bodech zákon o ochraně osobních údajů.

* Ulice U Břehu od křižovatky se Zápotoční již není předmětem tohoto projektu. Realizace úpravy  povrchu vozovky již probíhá a nelze ji již ovlivnit.